Początek strony

Dokumentacja API Umowy NFZ

Budowa API Umowy NFZ zrealizowana została w ramach projektu „Otwarte Dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 maja 2021, 06:06
  • Dane na dzień: 11 maja 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego