Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) - usługi informacji o podróżach multimodalnych

Krajowy Punkt Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych (tymczasowy).

Krajowy Punktu Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych - umożliwi udostępnienie istniejących danych dotyczących transportu publicznego w interoperacyjnym europejskim protokole wymiany danych oraz pozwoli na bezpośrednie połączenie...