Początek strony

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych Do Kopalin

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin zawiera informacje dotyczące otworów i źródeł, w których ujęto wody zaliczone do leczniczych, termalnych i solanek. Gromadzone w bazie informacje obejmują lokalizację ujęć, pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne, wyniki analiz fizykochemicznych próbek wód i rozpuszczonych w nich gazów, informacje...