Początek strony

Noclegi udzielone turystom

Definicja:

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych - Liczba osób (turystów) pomnożona przez liczbę dni (nocy) ich pobytu.

Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym służbowym, wypoczynkowym lub...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 września 2021, 23:32
  • Dane na dzień: 25 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego