Początek strony

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów

Definicja:

Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, o ile nie jest nim zatrudnienie przez podmiot gospodarczy miejscowy dla odwiedzanego obszaru.

Turystyka krajowa...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 września 2021, 23:33
  • Dane na dzień: 25 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego