Zbiór danych na temat Inwestycji realizowanych w szkolnictwie wyższym.

Powszechnie dostępne API dla dziedziny Inwestycje umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o inwestycjach z zakresu nieruchomości i infrastruktury.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 sierpnia 2020, 09:54
  • Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego