Początek strony

Zbiór danych na temat projektów naukowych oraz patentów.

Powszechnie dostępne API dla dziedziny Produkty umożliwia przeszukiwanie ujednoliconego rejestru zawierającego m.in. projekty naukowe oraz patenty.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 13 marca 2020, 07:16
  • Dane na dzień: 13 marca 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego