Patronaty Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zakresem zadań i kompetencji oraz działań realizowanych przez urząd. 
Zbiór zawiera dane o patronatach przyznanych przez Ministra Cyfryzacji.

Słowa kluczowe: patronat, cyfryzacja