Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - dane miesięczne.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne.

 

Słowa kluczowe: zatrudnienie, wynagrodzenia