Początek strony

Przeciętne zatrudnienie ogółem i w sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne

Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 18 marca 2021, 23:31
  • Dane na dzień: 19 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Przeciętne zatrudnienie ogółem i w sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalnePobierz XLSX (18kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego