Początek strony

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne

Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 marca 2021, 23:37
  • Dane na dzień: 19 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Zmienna Jednostka terytorialna Jednostka Rok Kwartał Wartość
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 1 3235.85
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 2 3264.19
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 3 3278.95
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 4 3374.59
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 1 3381.63
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 2 3437.67
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 3 3495.61
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 4 3521.42
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 1 3555.43
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 2 3572.18
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 3 3590.24
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 4 3626.97
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 1 3644.7
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 2 3690.92
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 3 3732.96
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 4 3761.86
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 1 3792.26
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 2 3821.69
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 3 3864.76
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 4 3883.66