Początek strony

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne

Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 24 września 2021, 21:37
  • Dane na dzień: 24 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Zmienna Jednostka terytorialna Jednostka Rok Kwartał Wartość
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 1 3235.26
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 2 3265.19
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 3 3278.78
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2010 4 3374.66
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 1 3380.87
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 2 3437.9
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 3 3495.59
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2011 4 3521.99
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 1 3554.75
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 2 3571.92
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 3 3590.58
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2012 4 3627.06
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 1 3644.31
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 2 3690.3
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 3 3733.83
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2013 4 3761.41
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 1 3792.65
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 2 3820.6
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 3 3865.73
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Polska 2014 4 3882.54