Początek strony

Przeciętne zatrudnienie ogółem i w sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne

Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 24 września 2021, 21:42
  • Dane na dzień: 24 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Zmienna Jednostka terytorialna Jednostka Rok Kwartał Wartość
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2010 1 8062
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2010 2 8120
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2010 3 8170
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2010 4 8198
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2011 1 8270
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2011 2 8278
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2011 3 8293
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2011 4 8305
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2012 1 8292
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2012 2 8297
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2012 3 8282
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2012 4 8268
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2013 1 8230
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2013 2 8205
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2013 3 8192
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2013 4 8177
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2014 1 8195
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2014 2 8208
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2014 3 8220
Przeciętne zatrudnienie ogółem Polska tysiące 2014 4 8249