Zachorowania na nowotwory złośliwe według województw

Zachorowania na nowotwory złośliwe (ICD-10 C00-D09) w Polsce w latach 1999-2017 według płci, wieku i województwa zamieszkania pacjenta

Słowa kluczowe: zdrowie, nowotwory, krajowy rejestr nowotworów

Dane

Sortuj według: