Początek strony

PASZPORTY 2019

Zasób zawiera dane dotyczące ilości spersonalizowanych dokumentów paszportowych w poszczególnych kwartałach w roku 2019, z uwzględnieniem podziału na ilości paszportów wyprodukowanych dla poszczególnych województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 czerwca 2020, 16:02
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
l.p WOJEWÓDZTWO I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem
1 DOLNOŚLĄSKIE 38158 38591 31490 22671 130910
2 KUJAWSKO-POMORSKIE 20983 23057 20013 12255 76308
3 LUBELSKIE 21145 24065 22202 14650 82062
4 LUBUSKIE 10504 13858 10497 6207 41066
5 ŁÓDZKIE 24143 35285 25098 14674 99200
6 MAŁOPOLSKIE 44731 59392 52553 28144 184820
7 MAZOWIECKIE 69574 95950 85688 46296 297508
8 OPOLSKIE 9339 11636 10503 5290 36768
9 PODKARPACKIE 23717 31003 31879 16185 102784
10 PODLASKIE 10555 14361 14138 8253 47307
11 POMORSKIE 30408 37912 34382 20602 123304
12 ŚLĄSKIE 53773 81626 58367 33029 226795
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 9336 12434 11231 5071 38072
14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 14027 16708 17138 10203 58076
15 WIELKOPOLSKIE 41235 47530 36532 26518 151815
16 ZACHODNIOPOMORSKIE 15797 20650 18698 13141 68286
17 KONSULATY (ogółem) 41280 54151 44569 40974 180974