Początek strony

Pozycja GPS pojazdów

Zasób zawiera wywołanie zwracające informację o pozycjach GPS wszystkich pojazdów realizujących kursy linii ZTM w Gdańsku w czasie określonym przez wartość DataGenerated. Ze względów bezpieczeństwa zbiór zwraca informacje pochodzące z pamięci cache. Opóźnienie, związane z aktualizacją danych, wynikające z jego wprowadzenia wynosi ok. 20 sekund niezależnie dla każdego pojazdów. Źródłem danych jest...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 7 maja 2019, 04:27
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 24 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego