Początek strony

Lista rodzajów biletów

Zasób zawiera listę biletów emitowanych przez ZTM w Gdańsku. Zawiera następujące pola: - lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS - bilety – zawiera obiekty reprezentujące rodzaje biletów. Każdy obiekt zawiera następujące pola: * DataWaznosciOd - data rozpoczęcia obowiązywania rodzaju biletu * DataWaznosciDo – data zakończenia obowiązywania...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 lutego 2020, 11:55
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 24 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego