Początek strony

Lista tablic przystankowych

Zasób zawiera definicję tablic przystankowych, tzn. przypisanie słupków przystankowych do tablic należących do ZTM w Gdańsku. Zasób aktualizowany raz na dobę. * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * displays – zawiera obiekty reprezentujące konfigurację poszczególnych tablic. Każda konfiguracja składa się z następujących elementów: ...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 lipca 2018, 19:34
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 25 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego