Początek strony

Data aktualizacji zasobów statycznych

Zasób zawierać będzie listę zasobów statycznych (tj. odświeżanych raz na dobę) wraz z datą ich automatycznej aktualizacji w zbiorze „Otwarte dane ZTM w Gdańsku”.
  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 9 września 2019, 07:12
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 25 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego