Początek strony

Lista wspólnych słupków przystankowych

Zasób zawiera mapowanie słupków przystankowych występujących niezależnie w bazie danych TRISTAR użytkowanej przez ZTM w Gdańsku i ZKM Gdynia. Opis kolumn w załączonym pliku: + ID – unikalny nr wiersza; + __name__ – wspólna nazwa przystanku – tak, aby z punktu widzenia pasażera słupek przystankowy był widoczny jako jeden – czyli tak, jak jest to w rzeczywistości; + __main gmv short name__ –...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 września 2018, 13:28
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 24 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego