Początek strony

Regulamin korzystania z danych

Zasób zawiera Regulamin korzystania z danych udostępnionych w zbiorze "Otwarte dane ZTM w Gdańsku"
  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 9 kwietnia 2019, 04:31
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego