Początek strony

Opis zbioru Otwarte dane ZTM w Gdańsku

Dokument zawiera szczegółowy opis zasobów udostępnianych w ramach niniejszego zbioru wraz z uwagami dotyczącymi danych.
  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 9 kwietnia 2019, 04:35
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego