Początek strony

Komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji komunikacyjnej

**UWAGA! Z dniem 16.09.2021 r. przestanie być aktywny link: https://ztm.gda.pl/rozklady/download/opendata_out/bsk.json.** **Prosimy o korzystanie z nowego: https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/bsk.json** Zasób zawiera komunikaty umieszczane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na stronie ztm.gda.pl, w sekcji „Bieżąca sytuacja komunikacyjna”. + data_wygenerowania – data...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 kwietnia 2019, 08:04
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego