Początek strony

Estymowane czasy odjazdów ze wszystkich przystanków

Zasób zawiera dane dostępne w zasobie „Estymowane czasy odjazdów z przystanku” dla wszystkich słupków przystankowych. Dane są pobierane dynamicznie i zapisywane dla każdego słupka niezależnie. Z tego powodu czasy odświeżania danych dla poszczególnych przystanków mogą być inne. Struktura zasobu jest taka jak opisana w zasobie [__„Estymowane czasy odjazdów z przystanku”__](http://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/tristar/resource/00fbcffa-5188-45be-b300-b4da9a91c24f)...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 7 maja 2019, 04:22
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego