Początek strony

Ważne bilety

Zasób zawiera listę ważnych biletów oraz biletów, które nie rozpoczęły jeszcze swojej ważności na moment wskazany w stopce czasowej „LastUpdate”. Aktualizacja zbioru odbywa się codziennie ok. godz. 6:00. Opis pól: * lastUpdate: stopka czasowa wskazująca czas wygenerowania zbioru * obiekt reprezentujący kartę w postaci numeru identyfikacyjnego karty, zawiera następujące pola: * bilety: zbiór...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 czerwca 2019, 06:42
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego