Początek strony

Zakresy dat

Zasób zawiera informację o zakresie dni, na jaki udostępniono w systemie TRISTAR informacje o rozkładzie jazdy. Zakresy mogą się różnić w zależności od flot. Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * expeditionData – obiekt przechowujący informacje zakresie dat dla pojedynczej...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 19:54
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego