Początek strony

Lista linii

Zasób zawiera informacje o liniach wgranych do systemu TRISTAR. Zasób aktualizowany raz na dobę. - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące linii. Zawiera następujące pola: + lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS + routes – zasób obiektów przetrzymujących informacje o liniach; pojedynczy...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 lipca 2018, 19:37
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego