Początek strony

Przystanki w powiązaniu z trasą

Zasób zawiera dane dotyczące przyporządkowania słupków przystankowych do wariantów w liniach oraz powiązanie daty aktywacji topologii odnoszącej się do flot, wariantów i słupków. Dane są aktualizowane raz na dobę. Zasób składa się z następujących pól: * obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu tras. Zawiera następujące pola: + lastUpdate...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 19:44
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego