Początek strony

Lista przystanków ZTM w Gdańsku

Zasób zawiera informacje o słupkach przystankowych wykorzystywanych w dniu bieżącym w sieci ZTM w Gdańsku. Zasób aktualizowany jest raz na dobę. Zasób opiera się na bazie danych zawartych w zasobie [__Lista przystanków__](http://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/tristar/resource/4c4025f0-01bf-41f7-a39f-d156d201b82b). - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 grudnia 2019, 10:30
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego