Początek strony

Dane w formacie GTFS-RT

Zasób zawiera adresy URL prowadzące do zbiorów w formacie używanym przez [__GTFS-RT__](https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime) - [__protobuf__](https://developers.google.com/protocol-buffers). Obiekt "GTFS RT" zawiera następujące pola: * Trip updates – zawierający informację o rzeczywistej realizacji kursów, zgodnie z [__dokumentacją zasobu__](https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/guides/trip-updates).
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 8 stycznia 2021, 11:31
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego