Początek strony

Lista przebiegów tras

Zasób zawiera zbiór adresów URL umożliwiających pobranie kształtów tras wraz z informacjami dodatkowymi. Kształty tras są zdefiniowane dla każdego wariantu linii jako uporządkowana lista punktów w formacie [__GeoJSON__](https://geojson.org/). Wynik zapytania składa się z następujących elementów: * Data, grupująca adresy URL zawierające kształty tras na wyznaczony przez nią dzień, * adresy URL,
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 8 stycznia 2021, 11:37
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego