Początek strony

Gdańsk w Banku Danych Lokalnych

Link do danych gromadzonych i udostępnianych o Gdańsku przez GUS
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 września 2019, 07:31
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego