Początek strony

API do Banku Danych Lokalnych

API umożliwia dostęp do danych Banku Danych Lokalnych GUS, w tym do danych dotyczących Miasta Gdańska
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 września 2019, 07:33
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego