Początek strony

2020/01 - raport

2020/01 - raport
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 lutego 2020, 07:38
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego