Początek strony

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2019/12

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2019/12
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 14 stycznia 2020, 08:38
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego