Początek strony

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2019/11

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2019/11
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 17 grudnia 2019, 07:11
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego