Początek strony

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2019/06

Raport wykorzystania miejskiego WiFi 2019/06
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 24 września 2019, 09:54
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego