Początek strony

2020/08 - Zamknięte

2020/08 - Zgłoszenia zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 grudnia 2020, 11:42
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 24 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego