2020/01 - Zamknięte

2020/01 - Zgłoszenia zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 lutego 2020, 07:31
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 4 grudnia 2020, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2020/01 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego