2019/11 - Zamknięte

2019/11 - Zgłoszenia zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 grudnia 2019, 07:27
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 4 grudnia 2020, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2019/11 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego