2019/10 - Zamknięte

Zgłoszenia zamknięte w 2019/10
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 8 listopada 2019, 08:41
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 4 grudnia 2020, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2019/10 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego