Początek strony

2019/09 - Zgłoszenia

Zgłoszenia, które wpłynęły do GCK w 2019/09
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 9 października 2019, 07:44
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego