Początek strony

2020/03 - Zamknięte

2020/02 - Zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 12 maja 2020, 08:10
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 25 lutego 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2020/03 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego