Początek strony

2020/10 - Zgłoszenia

Zgłoszenia, które wpłynęły do GCK w 2020/10
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 grudnia 2020, 11:49
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego