Początek strony

2020/12 - Zamknięte

Zgłoszenia, które wpłynęły do GCK w 2020/12 - zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 25 lutego 2021, 12:53
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 30 lipca 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2020/12 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego