Początek strony

2021/02 - Zgłoszenia

Zgłoszenia, które wpłynęły do GCK w 2021/02
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 marca 2021, 09:30
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego