Początek strony

2021/03 - Zamknięte

Zgłoszenia zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 czerwca 2021, 10:04
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 4 sierpnia 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2021/03 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego