Początek strony

2021/05 - Zamknięte

Zgłoszenia zamknięte
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 czerwca 2021, 10:10
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 3 sierpnia 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
2021/05 - ZamkniętePobierz CSV

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego