Początek strony

Obwody głosowania

Informacja o liczbie mieszkańców i wyborców objętych rejestrem wyborców w podziale na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania według stanu na dzień: 30-09-2019 r.
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 7 października 2019, 08:08
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 22 września 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego