Początek strony

Wykaz taksówek z licencjami

Plik JSON zawiera następujące dane: "Numer rejestracyjny", "Numer boczny (pojazd)", "Numer licencji", "Ważna do", "Numer NIP"
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 października 2019, 11:03
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 18 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego